Subsidie | Externe adviestrajecten bevordering duurzame inzetbaarheid van medewerkers

13 / 06 / 2018

Maandag 25 juni 2018 om 9:00 uur tot en met vrijdag 29 juni 2018 17.00 uur opent het vierde aanvraagtijdvak voor het thema Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers.

 

De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en dit bedraagt € 12.500,-.

 

Projecten bij het vierde tijdvak in 2018 moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

 

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

 

Een project mag hoogstens 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.

 

Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of eindverslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is geweest.

 

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden voor het aanvragen van de subsidie op basis van uw behoefte betreffende de bovengenoemde projectdoelen. Voor vragen kunt u contact opnemen via 0318-830226 of per mail via info@buntgroep.nl

 

BLOG

image
Overzicht in uw organisatie
07 / 06 / 2018
– Lees meer
image
De doelstellingen van uw organisatie
06 / 06 / 2018
– Lees meer