PROFIELNORM

“De tijdige overdracht geeft ons gelegenheid om te leren”

‘Ik dacht: Die bedrijfsoverdracht, dat regel ik wel. Maar toen ik hierover met mijn kinderen in gesprek raakte, bleken die heel andere verwachtingen dan ikzelf te hebben’, aldus Jos Schot, oprichter van Profielnorm.

‘Ik was er al een aantal jaren mee bezig om het bedrijf onafhankelijk van mezelf te maken. Daarvoor las ik ook verhalen over andere familiebedrijven en leerde hieruit dat het vaak fout gaat met de overdracht, vooral op emotioneel gebied. Alles bij elkaar vormde het voor ons een goede reden om voor onze eigen bedrijfsoverdracht een onafhankelijke professionele partij uit te nodigen. Met name voor het zorgvuldig begeleiden van het familiaire deel.’

 

Inmiddels is zijn onderneming minder afhankelijk van hem: zoon Matthijs is er sinds 1 januari 2023 algemeen directeur en Jos zelf is met prepensioen.

 

Ondanks de volle agenda en de buitenlandse zakenreizen van Matthijs, maken ze gezamenlijk tijd vrij voor Grow! In de directiekamer van het hoofdkantoor in Tholen, waar het eikenhouten meubilair in het oog springt, schuiven ze aan tafel, waarna thee en cappuccino worden geserveerd.

 

Mede-eigenaren zonder directierol

‘Willen jullie het bedrijf wel écht overnemen? En zo ja, hoe zien jullie dat voor je?’ Met deze directe vragen startte de Bunt Groep-consultant de eerste overdrachtsgesprekken, vertelt Matthijs (31 jaar, voormalig theologiestudent en de vriendelijkheid zelve).

 

‘Daarna beeldde ze met behulp van een zogenaamd driecirkelmodel uit, welke toekomstige positie wij als familieleden in zouden kunnen nemen in ons familiebedrijf.’

 

Dit driecirkelmodel kent (weinig verrassend) drie cirkels: bedrijf, familie en eigendom, die elkaar deels overlappen. Matthijs en zijn twee zussen kozen alle drie voor de positie waarbij de drie cirkels elkaar overlappen, wat betekent dat ze alle drie mede-eigenaar en in het bedrijf werkzaam wilden zijn. Als enige van hen ambieerde Matthijs een directierol.

 

‘Dankzij familiegesprekken weet ik dat de ruggensteun er is’

Na dit eerste vragenvuur volgde een reeks van gesprekken, plenaire en individuele. Matthijs: ‘Al deze gesprekken hebben onze bewustwording vergroot. En voor Jos was juist dit belangrijk, dat wij goed zouden gaan beseffen, waaraan we begonnen.’

 

Jos (59 jaar en een warm pleitbezorger van Mission Aviation Fellowship): ‘Het sterke van Bunt Groep is, dat ze hierbij niet alleen het zakelijke begeleiden, ze hebben ook de sociaal-emotionele kant goed bevraagd!’

 

Zo stelde de consultant Matthijs de indringende vraag: ‘Heb je het gevoel dat je in de toekomst genoeg ruggensteun zal krijgen bij lastige kwesties?’

 

Aan de Grow!-redacteur geeft hij hier een positief antwoord op: ‘Juist dankzij dit proces van familiegesprekken weet ik dat die ruggensteun er is. We weten nu beter wat we aan elkaar hebben en er is meer een wij-gevoel. Ik voel dat ik het niet alleen hoef te doen.’

 

Er valt een korte stilte, die Jos na een paar tellen opvult: ‘Zó, wat krijgt Bunt Groep een mooi verhaal zeg!’

 

Na dit amicale plaagstootje vervolgen we ons gesprek. Want hoe gaat Matthijs verantwoording afleggen aan zijn zussen?

Matthijs, lachend: ‘We hebben dit uiteraard besproken en besloten dat wij als familie, mijn zwagers incluis, een familieraad zullen vormen, waarin ik hen over bepaalde onderwerpen zal informeren en over andere onderwerpen zal consulteren. Dat laatste geldt bijvoorbeeld bij het kopen van een stuk grond. Dit is ook vastgelegd in ons familiestatuut’.

 

Vier familiewaarden

Naast deze overlegstructuren passeerden nog tal van andere issues de revue gedurende de overdrachtsgesprekken. Zo formuleerden de kinderen met elkaar vier familiewaarden: vertrouwen, vernieuwing, veiligheid en verantwoordelijkheid. Jos: ‘Dit vond ikzelf een waardevol moment: wat willen de kinderen met het bedrijf doorgeven?’

 

Matthijs: ‘En hoe werken deze waarden concreet door in ons bedrijf? Ik zal een voorbeeld geven. Voor onze constructies besteden we bewust veel tijd aan veiligheidsberekeningen, zeker voor aardbevingsgevoelige landen. Dit maakt ons product duurder, maar omdat veiligheid een van onze familiewaarden is, willen we als bedrijf aan de veilige kant blijven, ook al missen we hierdoor misschien soms business.’

 

Na deze toelichting staat Matthijs op en sluit een draai-kiepraam. Op deze warme dag staan de deuren van de Profielnorm-fabriekshallen open voor een welkom verkoelend briesje, erbinnen draait de vloerenproductie volop, maar geruisloos gaat dit niet.

 

Het comfort van een familiestatuut

Het familiestatuut biedt rust, dankzij de duidelijkheid die het verschaft. ‘Al onze afspraken zijn hierin vastgelegd, we hebben het allemaal ondertekend, kunnen hier dus altijd op terugvallen en het bevat bovendien concrete agendapunten voor de toekomst’, licht Jos toe.

 

‘Kortom, Profielnorm staat gepositioneerd voor continuïteit en is klaar voor de tweede generatie!’ En dan, lovend: ‘Hieraan heeft Bunt Groep een wezenlijke bijdrage geleverd, zeker met het familiestatuut! Het is de investering waard geweest.’

 

Zijn opvolger knikt instemmend en vult aan: ‘Ik bewonder mijn vader erom, dat hij niet is teruggeschrokken om de leiding tijdig over te dragen. Daardoor kunnen wij hem nog steeds consulteren. De tijdige overdracht geeft ons de gelegenheid om te leren.’

''Bewonder mijn vader, dat hij niet is teruggeschrokken om de leiding tijdig over te dragen''

HET BEDRIJF

PROFIELNORM

 

Profielnorm ontwerpt, fabriceert en monteert entresolvloeren. De vrijstaande entresol- of tussenvloeren creëren extra verdiepingen in een bedrijfspand en bieden zo een oplossing voor ruimtegebrek. Het bedrijf van oprichter Jos Schot levert deze vloeren wereldwijd en opereert vanuit vestigingen in Nederland, Engeland, Polen en de Verenigde Staten.

 

De uit Tholen afkomstige productieonderneming levert onder meer aan grote distributiecentra, zoals Amazon. Algemeen directeur Matthijs Schot: ‘Ze creëren met onze vloeren een verdrie- of verviervoudiging van hun opslagcapaciteit.’

 

Aardbevingsbestendige entresolvloeren

De onderscheidende kracht van Profielnorm schuilt in het hoge engineeringslevel. Een level dat nodig is om de vereiste kwaliteit en stabiliteit te bieden, zodat de processen en automatische systemen van afnemers hier zonder problemen op kunnen draaien. ‘Wij beheersen het technisch gewoon goed om betrouwbare, aardbevingsbestendige entresolvloeren te maken. Daarom willen ze ons in Amerika ook graag hebben en zijn we een van de marktleiders.’

 

‘Tot slot zijn we een familiebedrijf pur sang!’ besluit oprichter Jos Schot enthousiast. ‘Dit familiegevoel beperkt zich niet tot onze familie, als bedrijf streven we een grote onderlinge betrokkenheid na.’

 

 

CASES

image
LAURA KOK

Ik wilde het vooral goed doen voor anderen

Lees meer
image
ELBERTSE & VAN VULPEN ORGELMAKERS

ELBERTSE & VAN VULPEN ORGELMAKERS

Lees meer