Begeleiding bij burn-out en stress

In de begeleiding bij burn-out en stress richten we ons op knelpunten en/of vragen die je ervaart in je dagelijks leven. Onze begeleiding is erop gericht om samen met je te werken aan de oplossing van je psychosociale probleem of het leren aanvaarden en/of omgaan met de situatie. Een goede balans in werk en ontspanning is onontbeerlijk om in het leven staande te blijven. Het lukt echter niet altijd om deze balans goed te hanteren. Dat geeft niet, zolang je bijtijds maar terugveert. Dat is lang niet altijd het geval. Burn-out en stress zijn problemen die steeds vaker voorkomen en tot ziekteverzuim leiden.

Begeleiding bij burn-out en stress

Zonder dat je jezelf er bewust van bent, kun je jarenlang veel werk verzetten en alles aan. Je denkt dat je je stress goed aankunt. Tot het lijntje (bijna) knapt. Maar dat is niet wat je wilt. Je wilt de signalen al eerder (h)erkennen en voor die tijd aan de rem trekken.

Enkele voorbeelden van problemen die kunnen leiden tot een burn-out:

 • werk-gerelateerde problemen;
 • communicatieproblemen;
 • weinig zelfvertrouwen;
 • stress;
 • slapeloosheid;
 • piekeren;
 • conflicten;
 • depressieve of sombere gevoelens;
 • sociale angst.

Daarbij geldt dat het vaak de optelsom is van problemen die gedurende een langere tijd intensief spelen.


Werkwijze

Onze aanpak typeert zich praktisch en zal in eerste instantie gericht zijn op het stabiliseren van de situatie en herstel van de energiebalans. Veelal gaan we aan de slag met het weer in balans brengen van denken – voelen – gedrag waardoor situaties weer meer in perspectief kunnen worden ervaren. Als het nodig is kijken we ook naar elementen in het werk die invloed hebben en proberen we oplossingen te bedenken die leiden tot een gezonde balans. Hierbij betrekken we ook de werkgever, als dit nodig is.

We starten met een intakegesprek van anderhalf uur. In dit gesprek staan we stil bij hoe de situatie zich heeft ontwikkeld, hoe je de situatie nu ervaart en wat je graag zou willen bereiken. De meeste informatie kunnen we uit je verhaal halen. Voor ontbrekende informatie of verduidelijking stellen we daarna nog enkele vragen, zodat we vervolgens je situatie zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen. Naar aanleiding van het intakegesprek krijg je het intakeverslag en een trajectvoorstel van de begeleiding die wij je kunnen bieden. In de meeste gevallen is het mogelijk om met elkaar doelen op te stellen waar we gezamenlijk naartoe kunnen werken. De intensiteit en de duur van de gesprekken hangt af van de ernst van het probleem. In de eerste maand wordt vaak wekelijks of één keer per twee weken een afspraak gemaakt, daarna bekijken we samen hoe intensief we doorwerken. De gesprekken kunnen op ons kantoor, bij je thuis of op je werkplek plaatsvinden.


Resultaat van begeleiding bij burn-out en stress

Begeleiding bij burn-out en stress kan zeer effectief zijn bij het voorkomen of verminderen van schade. Je leert om te luisteren naar de signalen van je lichaam en ongezonde patronen te doorbreken. We helpen je weer te herstellen en helpen je bij het opladen van de batterij. Dit resulteert in: 

 • het beter en eerder herkennen van stressvolle situaties
 • het verlagen van de werkdruk
 • meer plezier in het werk
 • een betere balans tussen werk en privé

Meer informatie?

Neem contact met ons op via ons telefoonnummer 0318-830226 of stuur een mail naar info@buntgroep.nl. Lees ook onze blog over tot rust komen in je vakantie of onze andere blog voor meer informatie!

Wil je als werkgever een medewerker aanmelden voor begeleiding bij burn-out of stress?
Dat kan. Neem contact op met één van onze coaches of laat je medewerker zelf bellen. Bij een driehoeksrelatie maken we afspraken zodat de doelen gedeeld en helder zijn en integriteit gewaarborgd blijft.


Bel mij terug
Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies