Werknemersparticipatie

Wil je bepaalde medewerkers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijf (‘key employees’) binden aan het bedrijf? Of wil je bepaalde medewerkers ‘belonen’ voor hun inzet door een participatie? Een doordachte werknemersparticipatie, waarbij je rekening houdt met je eigen belangen, de belangen van je werknemer en van je familie, kent een aantal aandachtspunten en vraagt om een zorgvuldige inrichting en uitwerking. Wij helpen je in dit proces. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het binden en boeien van werknemers lijkt steeds meer een uitdaging te worden. Werknemersparticipaties vinden dan ook steeds vaker plaats. Een werknemersparticipatie is namelijk een mooie manier om een werknemer in je bedrijf te laten participeren en hiermee te boeien en binden aan je bedrijf. Tegelijkertijd zijn er verschillende varianten denkbaar met ieder zijn voor- en nadelen en zijn een onafhankelijke waardebepaling en een optimale juridische en fiscale structuur essentieel. Om die reden is een goede en gedegen aanpak belangrijk waarbij de verschillende voor- en nadelen van de verschillende varianten worden meegenomen in de overweging. Daarnaast is het belangrijk dat er goede afspraken worden vastgelegd in een plan om (ongewenste) verassingen in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen.


Werknemersparticipatie(plan)

Nadat het besluit is genomen om werknemers te laten participeren en de keuze voor een bepaalde variant is gemaakt, zijn goede afspraken nodig om een werknemersparticipatie te laten slagen. Een weldoordacht werknemersparticipatieplan helpt hierbij. In een dergelijk plan staat uitgewerkt wat ieders doelen, wensen en verwachtingen zijn, hoe de overdacht dient plaats te vinden, wat dit betekent voor ieders rol en wat de tijdslijnen hierbij zijn. Ook staat opgenomen over wat er dient te gebeuren bij (plotselinge) gebeurtenissen zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken of een echtscheiding. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en waar hij of zij instapt.


Werkwijze

Wij starten met een aantal gesprekken met jou als ondernemer en de participant(en). Tijdens deze gesprekken gaan wij dieper in op jullie doelen, wensen en verwachtingen. Vervolgens onderzoeken wij de juridische, financiële en fiscale consequenties van bepaalde keuzemogelijkheden en zetten wij de voor- en nadelen van de verschillende keuzemogelijkheden op een rij. Daarna bespreken we deze allereerst met jou en daarna in de gezamenlijkheid met de participant(en). Zodra gekomen is tot bepaalde keuzes, gaan we met elkaar in gesprek over de afspraken die hierover vastgelegd dienen te worden. Dit alles wordt formeel vastgelegd in een werknemersparticipatieplan.


Resultaat

Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden, de relevante onderwerpen zijn besproken en de afspraken hierover zijn vastgelegd, is het participatieplan een feit. De nevenresultaten hierbij zijn:

  • Een concreet stappenplan met tijdslijnen;
  • financieel, fiscaal en juridisch advies (ter optimalisatie van de participatie);
  • onafhankelijke waardebepaling waarop de fiscale risico’s worden gemitigeerd.

Meer informatie?

Overweeg je om een werknemersparticipatieplan op te stellen? Alvast meer informatie? Lees dan deze blog of neem contact met ons. 


Bel mij terug
Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies