Waardebepaling

Overweeg je een overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie of een externe partij? Een onafhankelijk waardebepaling van je bedrijf is in dit proces een cruciaal onderdeel. Wat is het bedrijf waard en wat is een ‘eerlijke’ prijs? Wil je het overdragen aan (één van) je kinderen en is de overnamesom wel ‘eerlijk’ en ‘uit te leggen’ richting de rest van het gezin? Wij bieden je een bedrijfsanalyse en -waardering en je ontvangt van ons een onafhankelijk waarderingsrapport, opgesteld door een onafhankelijke waarderingsdeskundige.

Een onafhankelijke waardebepaling is nodig als je van plan bent om je bedrijf over te dragen binnen de familie, (gedeeltelijk) te verkopen (aan een werknemer) of een (ander) bedrijf wilt overnemen. In de praktijk gebruiken ondernemers vaak vuistregels om de waarde van hun bedrijf te bepalen. Zo hoor je nog weleens ‘vijf maal de winst’ of ‘viermaal de EBITDA’. Deze ‘waarderingsmethodes’ zijn echter ter discussie te stellen. Bijvoorbeeld door een familielid die van mening is dat zijn broer of zus wordt voorgetrokken, een externe koper of de belastingdienst.


Waardebepaling

Voorkom de discussie en zorg voor een onafhankelijke en transparante waardebepaling. Dat de eerder genoemde vuistregels voer zijn voor discussie is vanwege drie redenen, te weten:

 • Vuistregels hebben enkel betrekking op resultaten uit het verleden;
 • ‘winst’ is een relatief gegeven;
 • er wordt niet gekeken naar de kenmerken van het bedrijf.

Het is belangrijk om bovenstaande mee te nemen in de waardering en naar de toekomstige te verwachte financiële resultaten (vrije kasstromen) te kijken, evenals de risico’s die daarmee samenhangen. Bovendien krijg je, naast het zicht op de huidige waarde van je bedrijf of het bedrijf dat je wilt overnemen, ook nog andere inzichten die je kunnen helpen in de (toekomstige) bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf.


Werkwijze

Wij bieden je een bedrijfsanalyse en -waardering en je ontvangt van ons een onafhankelijk waarderingsrapport, opgesteld door een onafhankelijke waarderingsdeskundige. Hierbij passen wij de DCF-methode toe. Een door de belastingdienst vereiste methode bij gebruikmaking van fiscale faciliteiten en door gebruikmaking hiervan worden de fiscale risico’s op verkapte schenkingen of werknemersbeloningen gemitigeerd. Onze aanpak is hierbij als volgt:

 • Stap 1: Kennismaking, behoefte en doeleinde bepalen
 • Stap 2: Type waardingsmodel vaststellen en offerte accoderen
 • Stap 3: Aanleveren diverse stukken (o.a. historische jaarrekeningen en prognoses)
 • Stap 4: Opstellen van het waarderingsrapport
 • Stap 5: Bespreken van de uitkomsten en onderbouwing van de waardebepaling
 • Stap 6: Overhandigen van het waarderingsrapport

Resultaat

Naast een bedrijfsanalyse en -waardering en een onafhankelijk waarderingsrapport, zijn de nevenresultaten:

 • Zicht op de huidige objectief vastgestelde waarde van je bedrijf of het bedrijf dat je wilt overnemen
 • Zicht op de onderliggende waarde-drijvende factoren
 • Zicht op de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
 • Zicht op de waardedrijvers van het bedrijf
 • Zicht op het toekomstperspectief

Meer informatie?

Overwegen jullie om een waardebepaling uit te voeren? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.


Bel mij terug
Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies