Opvolgingsplan

Denk je erover om je bedrijf over te dragen aan de volgende generatie of gewoon te verkopen? Dan is het belangrijk een opvolgingsplan te maken. Is voor jou als ondernemer al bekend hoe de volgende generatie hun toekomst ten aanzien van het familiebedrijf voor zich ziet? Willen zij het familiebedrijf graag samen met hun broer(s) en/of zus(sen) voortzetten? Hoe ziet de rolverdeling er dan precies uit en wat betekent dat voor u als overdrager? En nog veel belangrijker: weten de kinderen wat er bij een opvolging komt kijken en zijn ze hier goed op voorbereid? Wij helpen je antwoord te krijgen op bovenstaande vragen door het opstellen van een praktisch en concreet opvolgingsplan met tijdslijnen. Zo helpen wij jou en de familie om te komen tot een succesvolle en eerlijke overdracht. En dat begint vandaag.

 

In een opvolgingsplan wordt vastgelegd welke stappen er door de overdrager(s) en opvolger(s) gezet moeten worden voor een succesvolle bedrijfsopvolging. Daar de één haast wil maken en de opvolging zo snel mogelijk wil laten plaatsvinden, wil de ander juist een stapsgewijs en gefaseerd proces. Bovendien kan dit voor zowel de overdrager(s) als de opvolger(s) nog onduidelijk of zelfs verschillend zijn! Door hier het gesprek over aan te gaan en gezamenlijk een opvolgingsplan op te stellen, wordt gezorgd voor duidelijkheid en rust en worden problemen in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen.

Opvolgingsplan

Is het al bekend hoe de volgende generatie hun toekomst ten aanzien van het familiebedrijf voor zich ziet? Willen zij het familiebedrijf graag samen met hun broer(s), zus(sen), neef/neven en/of nicht(en) voortzetten? En hoe ziet de rolverdeling er precies uit en wat betekent dat voor de overdrager(s)? En nog veel belangrijker: weten de kinderen wat er bij een opvolging komt kijken en zijn ze hier goed op voorbereid? Wij helpen jullie antwoord te krijgen op bovenstaande vragen doormiddel van het samen opstellen van een praktisch en concreet opvolgingsplan. En smaakt dit bij de opvolger(s) naar meer? Dan biedt het Programma voor Opvolgers hierin uitkomst.

Voor het opstellen van een opvolgingsplan, bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Doelstellingen van de overdrager(s) en de opvolger(s);
 • rolverdeling met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • samenwerking;
 • besluitvorming;
 • functioneren en beoordelen;
 • communicatiemomenten en hoe er wordt omgegaan met meningsverschillen;
 • overdrachtsmomenten in de eigendom, zeggenschap en leiding;
 • waarderingsmethode;
 • financiering.

Hierbij toetsen wij de afspraken op bestuurbaarheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid ten aanzien van de familie of het bedrijf. Blijft het familiebedrijf bestuurbaar? Voelt het voor ieder familielid rechtvaardig? Voelen alle (toekomstige) eigenaren – indien gewenst of noodzakelijk – zich betrokken? Is het voor iedereen financieel haalbaar? Ook zorgen wij ervoor dat de afspraken over de mogelijke scenario’s (zoals  overlijden, arbeidsongeschiktheid, stoppen met werken en echtscheiding) zorgvuldig zijn vastgelegd en toetsen wij of deze door de familie worden gedragen.


Werkwijze

Wij kunnen jullie als familie hierin begeleiden door de relevante onderwerpen te bespreken, jullie hierin praktisch en gedegen te adviseren en de hierover gemaakte afspraken vervolgens vast te leggen in een opvolgingsplan. Zo helpen wij om ieders belangen en opvattingen te verhelderen en om tot goede afspraken te komen.

In de praktijk voeren we allereerst individuele gesprekken met de opdrachtgever(s) en de overige relevante betrokkenen. Ten eerste om nader kennis te maken, ten tweede om vertrouwelijk te kunnen spreken over ieders visie op het bedrijf, rol ten opzichte van het bedrijf (nu en in de toekomst), persoonlijke ambities, de overdracht en de onderlinge relaties. Na afloop van de gesprekken stellen wij een geobjectiveerde rapportage op welke wij allereerst met de opdrachtgever(s) bespreken. Tijdens deze bespreking delen wij onze bevindingen en aanbevelingen en kunnen hier door de opdrachtgever(s) standpunten over worden ingenomen. Vervolgens plannen we een tweede bespreking in met alle relevante betrokkenen om de rapportage met de ingenomen standpunten in de gezamenlijkheid te bespreken. Het doel van deze bespreking is om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan en de daarin te nemen stappen. Ten slotte wordt in een laatste bespreking met de opdrachtgever(s) en (indien gewenst) (een deel van) de overige betrokkenen gekomen tot een opzet van een definitief opvolgingsplan. Vervolgens stellen wij een opvolgingsplan op waarbij de overeengekomen stappen worden uitgezet in de tijd.


Resultaat

Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden, de relevante onderwerpen zijn besproken en de bovenstaande afspraken gezamenlijk zijn vastgelegd, is het opvolgingsplan een feit. De resultaten hierbij zijn:

 • Een concreet stappenplan met tijdslijnen;
 • bewustwording;
 • een hechtere relatie;
 • een grotere betrokkenheid;
 • zicht op de financiële, fiscale, juridische en emotionele kant van een overdracht.

Meer informatie?


Overwegen jullie om een opvolgingsplan op te stellen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie. En bekijk alvast onze blog!


Bel mij terug
Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies