Begeleiding conflictsituatie

Zolang familieleden goed met elkaar communiceren en er duidelijke afspraken zijn gemaakt en vastgelegd – bijvoorbeeld in een familiestatuut, zullen er niet zo gauw diepgaande meningsverschillen ontstaan. Tegelijkertijd is dit niet altijd het geval en is de kans aanwezig dat er vroeg of laat een conflict ontstaat. Dit kan gaan over de rolverdeling tussen een vader en zoon in de opvolging, rivaliteit tussen de kinderen op de werkvloer of partners van de kinderen die zich ‘bemoeien’ met bepaalde gebeurtenissen in het familiebedrijf. Heb je hiermee te maken en komen jullie niet tot een oplossing? Neem dan contact met ons op en wij helpen je bij het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing.

Zolang familieleden goed met elkaar communiceren en er duidelijke afspraken zijn gemaakt en vastgelegd – bijvoorbeeld in een familiestatuut of opvolgingsplan, zullen er niet zo gauw diepgaande meningsverschillen ontstaan. Tegelijkertijd hoeft dit niet altijd het geval te zijn en is alsnog de kans aanwezig dat er een verschil van inzicht of beleving over een bepaalde situatie ontstaat en het lastig blijkt om hier samen goed uit te komen. Bijvoorbeeld over de rolverdeling tussen een vader en zoon in de opvolging, bepaalde rivaliteit tussen de kinderen op de werkvloer of ‘de koude kant’ die zich ‘bemoeit’ met bepaalde gebeurtenissen in het familiebedrijf. Er ontstaan spanningen en als gevolg daarvan worden bepaalde onderwerpen of situaties vermeden. Herkent u dit? Wacht niet langer en neem contact op met Bunt Groep.

Begeleiding bij meningsverschillen

‘Gedoe’ komt in de beste families voor. De grote vraag is echter hoe je er mee om wilt gaan. En hoe moeilijk het soms ook lijkt, maar door het gesprek hierover aan te gaan wordt gezorgd voor duidelijkheid, wederzijds begrip en rust. Door begeleiding van een derde onafhankelijke buitenstaander kunnen de meningsverschillen in alle open- en eerlijkheid bespreekbaar worden gemaakt.


Werkwijze

Zodra het contact met Bunt Groep is gelegd, delen wij op hoofdlijnen onze aanpak en verstrekken wij meer informatie over de begeleiding. Vervolgens treden wij met beide partijen telefonisch in contact en plannen wij een individueel gesprek in om ieders belangen en opvattingen duidelijk te krijgen. Nadat het eerste gesprek heeft plaatsgevonden, wordt beoordeeld of er een tweede individueel gesprek nodig is of dat met beide partijen tegelijkertijd kan worden gesproken. Nadat het meningsverschil tijdens een gezamenlijke gesprek op tafel is gekomen, er duidelijkheid is over de oorzaak van het meningsverschil en er wederzijds begrip is ontstaan, kan worden nagedacht over een weldoordachte en gezamenlijk gedragen oplossing. Op verzoek stellen wij na afloop van de gesprekken een eindovereenkomst op welke door beide kan worden ondertekend.


Resultaat

Nadat de gesprekken hebben plaatsgevonden, het meningsverschil is besproken en is gekomen tot een oplossing (eventueel verwerkt in een eindovereenkomst), is de begeleiding afgerond. De doelen die jullie hierbij bereikt hebben zijn:

  • Duidelijkheid
  • Wederzijds begrip
  • Een weldoordachte en gezamenlijk gedragen oplossing
  • Rust
  • Vaardiger in het bespreekbaar maken van lastige kwesties
  • Afscheidsmoment van de slapeloze nachten

Meer informatie?

Hebben jullie te maken met een meningsverschil en komen jullie samen niet tot een oplossing? Neem dan gerust contact met ons op en wij helpen jullie graag bij het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing.


Bel mij terug
Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies