RST

“Dankzij coaching een sterk team”

Ze hadden regelmatig dikke lol, de drie thuiszorgplanners van RST Zorgverleners. En over gezelligheid hadden ze niet te klagen. Tenminste, niet altijd... Soms ontstond er onderling wrijving, gewoon om niets. Ze kijken nu gedrieën terug. 'Dankzij teamcoaching door Bunt Groep werken we nu open en plezierig met elkaar samen.

'Opfriscursus'

Ze werken al jarenlang met elkaar samen: Annelies Thierry, Theo Bronkhorst en Jacoline van Delft. Samen maken ze de planning voor de thuiszorgmedewerkers. Dat ging prima, maar de sfeer was niet op elk moment om over naar huis te schrijven. 'Miscommunicatie', knikt Annelies. 'Je ergeren aan elkaar'. 'Onenigheid over kleine dingen', glimlacht Jacoline. 'Tijdens het werkoverleg konden we lang discussiëren.' 'Ik vond soms dat Annelies zich met dingen bemoeide waar ze zich niet druk over hoefde te maken', bekent Theo. 'Dat leidde tot discussies en ergernis. Terwijl het na een halfuur wel weer gezellig kon zijn.' Toch erkennen ze dat de diepste gevoelens niet werden uitgesproken. Nee, de laag onder de miscommunicatie bleef onaangeroerd. Daardoor gingen de gevoelens zich opstapelen, zoals Annelies het zegt. 'Het werd tijd om er iets aan te doen. Uiteindelijk nam onze leidinggevende het initiatief voor een verplichte opfriscursus', lacht ze.

 

Gezamenlijk doel

Teamcoaching door Bunt Groep bleek een effectieve oplossing te zijn. Wat de drie planners het eerst deden, was een afdelingsdoel vaststellen. Het gezamenlijke doel hangt nu – voor ieder zichtbaar – in het plannerskantoor. 'Een efficiënte planning met als resultaat tevreden cliënten en medewerkers, door middel van een heldere communicatie (onderling). De planners hebben voldoening in hun werk', zo luidt het doel. 'Het doel helpt je om verder te kijken dan je eigen belang of visie', vindt Theo. 'Dat is echt heel nuttig. Het maakt het makkelijker om je eigen ideeën los te laten als de afdeling of de cliënt daarbij gebaat is.'

"Kernkwadranten sleutel tot betere samenwerking"

 

 

Kernkwadranten

De drie planners gingen zich ook verdiepen in de kernkwaliteiten van de ander. De zogenaamde kernkwadranten leverden verrassende inzichten op. 'Dat was echt de sleutel tot een betere onderlinge samenwerking', vindt Annelies. 'Je gaat begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier reageert en ontdekt de kwaliteiten van de ander. Laat iemand teveel van z'n kwaliteit zien, dan kan dat tot ergernis bij de ander leiden.' Ook Jacoline vindt die inzichten waardevol. 'De sfeer is nu veel opener geworden. We kunnen dingen uitspreken, bij hun naam noemen.' Dat blijkt elke week, als het team de tijd neemt om de samenwerking te evalueren. 'Ik vond gisteren bijvoorbeeld dat Annelies nogal zat te mopperen', zegt Theo. 'Vanmorgen wilde ik dat met haar delen tijdens de evaluatie. Maar het aardige was dat ze het zelf al noemde. 'Ik zat op de mopperstoel', zei ze zelf al...' Door de teamcoaching is de sfeer in het team beter dan ooit. De tijd is voorbij dat ergernissen en miscommunicatie tot wrijvingen en discussies leidden. 'We werken nu ontspannen samen en hebben veel meer werkplezier. Een mooi resultaat!'

 

RST

Wilt u meer weten over de RST? Kijk dan op www.rstzorg.nl

 

CASES

image
Kaashandel E.M. Treur & Zn. BV

Het zelf willen doen zat de bedrijfsgroei in de weg

– Lees meer
image
VISIETECH

Lean management komt betrouwbaarheid ten goede

– Lees meer