HOORNBEECK COLLEGE

“Meer overzicht, minder werkdruk”

Voor de klas staan. Dat was vroeger het synoniem voor lesgeven. Maar de tijden zijn veranderd. De overheid verwacht van scholen goede resultaten - en dat is een verantwoordelijkheid van teams. Dat betekent dat er méér valt te doen dan voor de klas staan. Hoe houd je dan de werkdruk onder controle?

Taken en prioriteiten

Time management. Voor het team Welzijn van het Hoornbeeck College in Apeldoorn was het een hot item. Van de twaalf docenten werken er tien parttime. 'De werkdrukbeleving was toegenomen', constateert opleidingsmanager Jan Beens. 'Lessen voorbereiden, administratieve taken, vergaderingen, teamtaken: het moet allemaal gebeuren. Ook als je maar één of twee dagen in de week werkt. Hoe houd je dan het overzicht?' Die vraag leefde binnen het team en Beens ondernam actie. Twee keer per jaar vindt er een teamsessie plaats en hij stelde voor zo'n teamsessie te wijden aan time management. Dat idee werd toegejuicht door de docenten. 'Voor de een was time management meer een probleem dan voor de ander. Zeker voor jonge docenten is het soms lastig om overzicht te houden over hun taken en prioriteiten te stellen. Maar iedereen wilde graag meer weten van time management.'

"Hoofd leeg, dankzij lege mailbox"

Time Management-training op locatie

Bunt Groep gaf op locatie een training. Eerst passeerden de ideeën achter time management de revue. Daarna stond de praktijk centraal. Hoe organiseer je je taken? Hoe ga je om met de vele e-mails? 'We hebben heel handige dingen geleerd. Om onze mail te structureren, maakten we bijvoorbeeld drie mapjes aan. 'Wachten op' voor de mails waarop je nog een reactie moet krijgen van iemand, 'eerstvolgende actie' voor de mails waarvoor je de afhandeling meteen inplant in de agenda en 'archief' voor de afgehandelde mails. Zo houd je niet alleen je mailbox, maar ook je hoofd leeg. Daar gaat het om.'

 

Beens zag dat time management dankzij deze praktische aanpak begon te leven onder de collega's. 'Omdat we als team de training hebben gevolgd, houden we elkaar scherp. Als je je werk goed organiseert, zoals we dat van Bunt Groep hebben geleerd, neemt de werkdrukbeleving aanzienlijk af. Dat ervaren we nu zelf. Als team zijn we daarin echt gegroeid!'

 

Hoornbeeck College

Wilt u meer weten over het Hoornbeeck College? Kijk dan op www.hoornbeeck.nl

CASES

image
AN HYDRAULIEK

Ik was zelf de bottleneck voor de bedrijfsopvolging

– Lees meer
image
DRIESTAR COLLEGE TE LEKKERKERK

Evenveel werk, minder werkdruk

– Lees meer