5 tips om jouw bedrijfscultuur te versterken en medewerkers te binden

In een wereld waar de arbeidsmarkt krapper wordt en talent schaarser, staat jouw bedrijf voor een grote uitdaging: Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf het niet alleen overleeft, maar vooral de juiste mensen aantrekt? Dat doe je door het bouwen aan een stevige bedrijfscultuur. Een bedrijf waar iedereen wil werken. Of juist niet. Want dat is de kracht van een stevige cultuur: je past erbij of je past er niet bij.

In deze blog gaan we in op het maken van sterke, heldere kernwaarden voor jouw bedrijf. Want het verstevigen van een bedrijfscultuur begint vaak bij het vaststellen van duidelijke kernwaarden. Kernwaarden die fungeren als kompas voor je organisatie.

5 tips om jouw bedrijfscultuur te versterken en medewerkers te binden

Wat is bedrijfscultuur?

De bedrijfscultuur bestaat uit normen, waarden en ongeschreven regels van een organisatie. Het wordt ook wel het DNA van het bedrijf genoemd omdat het diepgeworteld is in de identiteit van het bedrijf en invloed heeft op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Van het werven van personeel tot klantenservice.  

Soms zijn uitingen van een bedrijfscultuur duidelijk zichtbaar. Bijvoorbeeld in de kleding die medewerkers dragen, hoe het kantoor eruitziet of hoe collega’s met elkaar omgaan. 

 

Een sterke bedrijfscultuur kan medewerkers motiveren, de samenwerking verbeteren, innovatie stimuleren en bijdragen aan het algehele succes en duurzaamheid van het bedrijf. 

 

Het versterken van je bedrijfscultuur: kernwaarden opstellen 

Stel je voor: een nieuwe medewerker komt bij jullie werken. Vol enthousiasme en frisse ideeën. Maar al snel botsen deze nieuwe ideeën met de gevestigde manieren in jullie familiebedrijf. Frustratie groeit aan beide kanten. De nieuwe medewerker voelt zich niet gehoord en de huidige personeelsleden voelen zich bedreigd. Dit is een klassiek voorbeeld van een zogenaamde cultuurclash in een bedrijf.  

 

Bovenstaande situatie is te voorkomen door aan de voorkant heldere kernwaarden te hebben en deze te delen met de wereld om je heen. Kernwaarden in een bedrijf geven cultuur en het gedrag binnen een organisatie vorm. Ze dienen als leidraad voor het gedrag van het bedrijf en de medewerkers en helpen bij het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten. 

 

5 stappen om je kernwaarden vorm te geven 

Ook toe aan een stevige cultuur? Met deze 5 stappen leg je een stevige basis voor een bedrijfscultuur die niet alleen huidige medewerkers aanspreekt, maar ook toekomstige personeelsleden aantrekt en behoudt. 

 

1. Denk na over de essentie van je bedrijf

Begin met het onderzoeken van wat jouw bedrijf uniek maakt. Wat zijn de fundamentele principes die de oprichters hadden? Wat zijn de overtuigingen en prioriteiten die jullie bedrijf onderscheiden? Wat maakt jullie uniek? Wat zeggen klanten over jullie en waarom doen ze juist met jullie zaken? 

 

Hier komt vaak al een lijstje uit met belangrijke woorden, thema’s of waarden die jullie uniek maakt en horen bij jullie kernwaarden. 

 

Betrek je team hier ook bij. Kernwaarden moeten resoneren met iedereen in de organisatie. Vraag wat zij zien als de sterke punten van het bedrijf, waar zij waarde aan hechten en wat zij denken dat verbeterd kan worden. Deze input is cruciaal voor het creëren van waarden die breed gedragen en geaccepteerd worden. 

 

2. Houd kernwaarden beknopt en begrijpelijk

Stel een kernwaardenlijst op met maximaal 5 kernwaarden. De kernwaarden moeten eenvoudig, duidelijk en gemakkelijk te onthouden zijn. Ze moeten niet alleen als een lijstje in de kantine hangen, maar actief gebruikt worden in de organisatie. Daarom is het belangrijk om er concreet gedrag van te maken. 

Bepaal ook hoe je deze kernwaarden kunt meten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van regelmatige feedback van medewerkers te vragen, klanttevredenheidsscores of door het behalen van bepaalde bedrijfsdoelstellingen. 

 

3. Maak er concreet gedrag van

Bedenk welke gedragingen de kernwaarden van je bedrijf illustreren. Definieer voor elke kernwaarde specifiek gedrag die deze waarde demonstreren. Als één van de kernwaarden 'klantgerichtheid' is, kan concreet gedrag zijn: "Actief luisteren naar klantfeedback en binnen 24 uur actie ondernemen.” 

Deel ook succesverhalen en voorbeelden van medewerkers die de kernwaarden in praktijk brengen. Dit helpt om abstracte concepten te vertalen naar concrete acties en inspireert anderen om hetzelfde te doen. 

 

4. Communiceer en implementeer de kernwaarden

Maak de kernwaarden bekend bij iedereen in het bedrijf. Zorg ervoor dat ook op uitingen naar de markt toe de kernwaarden worden gedeeld. Leef de waarden ook voor, met name leiders moeten het voorbeeld geven door de kernwaarden te laten zien in hun dagelijkse gedrag en besluitvorming.  

Een mooie toevoeging is als kernwaarden ook geïntegreerd worden in de jaarlijkse cycli van gesprekken met de medewerkers zodat het een vast onderdeel wordt. 

 

5. Evalueer en pas aan

Een bedrijfscultuur is dynamisch: wat vandaag werkt, is misschien over een paar jaar niet meer relevant. Evalueer regelmatig of de kernwaarden nog steeds passen bij de richting waarin het bedrijf zich ontwikkelt en pas ze zo nodig aan. 

 

Maak er werk van! 

Door deze stappen te volgen, creëer je een set kernwaarden die niet alleen op papier beschreven zijn, maar die ook deel uitmaken van het DNA van je organisatie en bijdragen aan een sterke bedrijfscultuur. Heb je hiervoor een duwtje in de rug nodig? We staan graag naast je om een stevige cultuur neer te zetten òf deze verder uit te bouwen. 

 

Wouter Bunt, trainer en consultant

 

 

BLOG

image
7 tips om je emoties in het proces van bedrijfsopvolging te managen
16 / 04 / 2024
Lees meer
image
Duidelijkheid, zelfstandigheid en grip met functiebeschrijvingen in jouw bedrijf
11 / 04 / 2024
Lees meer