Je bedrijf (o)verdragen | Serie 'De parel binnen het bedrijfsleven'

Een parel binnen het bedrijfsleven is wel het familiebedrijf. Daarover in deze eerste blog meer!

Je bedrijf (o)verdragen | Serie 'De parel binnen het bedrijfsleven'

Een parel binnen het bedrijfsleven is wel het familiebedrijf. In de serie ‘Parel binnen het bedrijfsleven’ vertellen we jullie meer over deze parel, en de uitdaging voor deze familiebedrijven. Voorkom een dramatische overdracht binnen je familiebedrijf met de tips die we in deze blog met je delen.

Eerst even een aantal feitjes. Nederland telt meer dan 270.000 familiebedrijven. Ze zijn verantwoordelijk voor ruim 60 procent van het bruto nationaal product.

Waarom is ‘het familiebedrijf’ zo’n parel? Het succes van familiebedrijven wordt vaak verklaard, doordat bij de familie de continuïteit van het bedrijf voorop staat. Het gaat hen meestal niet om het behalen van winst op korte termijn, maar meer om duurzame groei op lange termijn. Naast een grote financiële betrokkenheid, bestaat er een sterke emotionele verbondenheid. Binnen de familie en het bedrijf worden bepaalde waarden en normen van generatie op generatie overgedragen. Dit leidt tot veel meer loyaliteit en betrokkenheid bij medewerkers en tot langdurige klantrelaties wat uiteindelijk weer resulteert in betere resultaten.

Als de huidige generatie gaat overdragen, gebeurt er nogal wat. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van de generatieoverdrachten bij de eerste generatie slaagt. U heeft met generatieoverdrachten altijd te maken met de volgende drie pijlers:

1.   Eigendom
2.   Familie
3.   Bedrijf

Hoe kan het dat het slagingspercentage zo laag is? Waar lopen familiebedrijven dan tegen aan? Hieronder noemen we een aantal zaken waar familiebedrijven tegenaan lopen en waar onze hulp het vaakst voor wordt ingeschakeld.

 • Ouders twijfelen aan de kennis en vaardigheden van hun kinderen.
 • Verwachtingen van de ouders zijn anders dan die van de kinderen.
 • Er wordt te weinig gecommuniceerd.
 • Verschil of onduidelijkheid over de strategie.
 • Hoe gaan we om met de “koude kant”.
 • Geen duidelijke afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Externe expertise wordt te laat of niet ingeschakeld.
 • Ouders kunnen slecht of niet loslaten.

Bovenstaande zaken zijn nogal wat denkt u wellicht en dat klopt. Daarom geven we altijd deze algemene tips mee aan familiebedrijven.

 • Begin vroeg genoeg met de overdracht en trekt daar een aantal jaren (minimaal 5) voor uit.
 • Zorg dat u terzijde wordt gestaan door een specialist in familiebedrijven (let op: dat is iets anders dan een accountant of boekhouder).
 • Begin met een nulmeting (assessments).
 • Zorg dat je zaken als structurering van overleg en besluitvorming, opvolgings- en overdrachtsprocessen en de balans tussen familie en buitenstaanders goed vastlegt (familiestatuut).
 • Houd (jaarlijks) een familiebijeenkomst (familieberaad).
 • Zorg ervoor dat de vermogens niet naar de fiscus gaan (overdrachtsplan met waardebepaling).

Vanzelf hebben we in deze blog nog maar algemeen een greep genoemd uit items die er binnen deze serie spelen. In de volgende blogs gaan we dieper in op zaken waar familiebedrijven tegen aanlopen, maar ook dieper in op de tips die we in deze blog genoemd hebben. Stay tuned!

BLOG

image
Waarom je mailbox zo vol zit en hoe je hier snel van afkomt: 5 tips
24 / 11 / 2023
Lees meer
image
Week van de werkstress: hoe hou jij jezelf overeind?
14 / 11 / 2023
Lees meer