Scholing en het ontslagrecht

Door de wijziging in de wet Werk en Zekerheid heeft vanaf 1 juli 2015 het begrip ''een goed werkgeverschap'' een nadere invulling gekregen op het gebied van scholing. In artikel 7:611a BW is expliciet de scholingsplicht opgenomen.

Scholing en het ontslagrecht

Artikel 7:611a BW: ''De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.''

 

U ben als werkgever verantwoordelijk voor de scholing van uw medewerker in de huidige functie of een eventuele nieuwe functie in uw organisatie. Omdat de scholingsverplichting een expliciete verplichting van de werkgever is, zal de werkgever ook verantwoordelijk gehouden worden voor de kosten hiervan.

 

De kosten die u heeft gemaakt voor scholing ten behoeve van de eigen functie of een andere functie binnen het bedrijf, kunnen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst in mindering worden gebracht op een eventueel uit te keren transitievergoeding. Deze nieuwe wet heeft ook gevolgen voor eventuele ontslagaanvragen. Een werknemer kan niet worden ontslagen wegens disfunctioneren als de ongeschiktheid het gevolg is van het niet-naleven van deze scholingsplicht door de werkgever. Stel dat uw werknemer niet goed functioneert maar onvoldoende in staat is gesteld om passende cursussen of opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van zijn functie. In die situatie kan dit een probleem zijn voor het beëindigen van het dienstverband op grond van disfunctioneren.

 

In de praktijk zien wij vaak dat het ''minder'' functioneren niet uitsluitend komt door verminderde vakkennis of juist helemaal niet, maar meer door het omgaan met alles wat er op de werknemers afkomt. Niet alleen het steeds meer moeten communiceren en presenteren, maar eerder nog het steeds meer móeten! Werknemers komen soms in een situatie dat ze het even niet meer overzien of een duwtje in de rug nodig hebben. Moeten ze dan afgeschreven worden of ben je dan direct ongeschikt? Wij vinden van niet en kijken graag met u mee hoe wij u en uw medewerker verder kunnen helpen.

 

Zo heeft Bunt Groep een aantal trainingen waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

 

Rationele Effectiviteits Training (RET)

Eerst zult u zich bewust worden van de gebeurtenissen waarin uw gedachten en gevoelens u belemmeren. Deze situaties gaat u nader analyseren. Door uw inzicht te vergroten in het verband tussen gebeurtenissen en gedachten, zult u uw eigen gedrag beter kunnen begrijpen. Door stapsgewijs de belemmerende gedachten te trotseren en te oefenen met situaties die door uzelf ingebracht zijn, zult u effectiever gedrag gaan vertonen. Na afloop van de training bent u in staat uzelf effectiever te gedragen en invloed uit te oefenen op uw eigen gedachten.

 

Er zijn verschillende redenen waarom u zich in bepaalde situaties niet gedragen heeft, zoals u zou hebben gewild. Omdat u

 • de neiding heeft conflicten te vermijden;
 • moeilijk ''nee'' kunt zeggen;
 • bepaalde werkzaamheden regelmatig uitstelt;
 • blokkeert op kritieke momenten;
 • makkelijk gestrest raakt of tegen een burn-out aanzit;
 • perfectionistisch bent, u mag van uzelf geen fouten maken;
 • vermoeid bent en/of concentratieproblemen heeft;
 • moeite heeft met delegeren.

Communicatieve en Sociale Vaardigheden

Goede persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden zijn voor iedereen van belang. U communiceert de hele dag bewust en onbewust. Soms verloopt een gesprek goed, maar er zijn ook gesprekken die moeizaam verlopen. Na de training Communicatieve en Sociale Vaardigheden heeft u inzicht in hoe u overkomt en herkent u de gedragsstijl van anderen. U leert denken en praten vanuit de ontvanger van de booschap, weloverwogen uw standpunt te bepalen, structuur aan te brengen in de communicatie en de kwaliteit van uw informatieoverdracht te verbeteren. De praktijk staat centraal, daarom oefenen we veel met praktijksimulaties. Hierdoor bent u in staat uw communicatie met anderen te verbeteren in zowel persoonlijke ontmoetingen als in groepsgesprekken en in telefonisch verkeer.

 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Wat is het verschil tussen introvert en extravert gedrag?
 • Welke rol spelen woordkeus en non-verbale communicatie?
 • Hoe kunt u op een passende manier luisteren, samenvatten en doorvragen?
 • Hoe ontvangt en geeft u feedback?
 • Hoe kunt u de kwaliteit van de informatieoverdracht verbeteren?
 • U leert de volgende vaardigheden verder te ontwikkelen door middel van praktijksimulaties: 
  Iets bespreken, opkomen voor uw standpunt, ''nee'' zeggen, kritiek krijgen en geven, waardering uiten en ontvangen.

Kijk verder op onze website voor ons gehele trainingsaanbod of bel geheel vrijblijvend 0318-830 226 om te kijken hoe wij een maatwerkaanpassing voor u kunnen realiseren.

 

BLOG

image
Zoek de 8 verspillingen in jouw organisatie
07 / 09 / 2021
Lees meer
image
Waarom de koude kant ook een frisse wind kan zijn | Serie 'De parel binnen het bedrijfsleven'
04 / 08 / 2021
Lees meer