Scenario denken

Scenario denken is als schaken. U denkt een aantal zetten vooruit, u overweegt de mogelijke tegenzetten van de tegenstander en anticipeert wat u daarmee gaat doen.

Scenario denken

Scenario denken

 

Er is onderzoek gedaan naar de eigenschappen van CEO’s, die langere tijd (>15 jaar) succesvol zijn met hun bedrijf. Eén van die eigenschappen is dat deze CEO’s in staat zijn om te denken in scenario’s. Deze eigenschap zorgt ervoor dat deze directeuren voorbereid zijn op eventuele crisis situaties en zodoende onmiddellijk kunnen reageren met hun bedrijf. Dat is dan ook een verklaring voor het feit dat deze mensen langere tijd succesvol leiding geven aan hun bedrijven.

 

Scenario denken is als schaken. U denkt een aantal zetten vooruit, u overweegt de mogelijke tegenzetten van de tegenstander en anticipeert wat u daarmee gaat doen. Het is als het ware verschillende toekomsten ‘inbeelden’.

 

Scenario denken is NIET de toekomst voorspellen. U probeert niet te doen alsof u wel weet hoe alles zal lopen, want dat weet geen mens. Het is wel uzelf een beeld vormen van een mogelijke toekomst.

 

Bij scenario denken gaat u uit van verschillende mogelijkheden. Een positief, negatief en middel scenario. Een negatief scenario is waar u rekening mee houdt dat KAN gebeuren. Het is dus geen vorm van doem denken. Een positief scenario KAN plaats vinden, maar dat hoeft niet. Het is dus ook geen vorm van wens denken.

 

Concreet zijn de volgende stappen te nemen, waarbij het belangrijk is dat u uw aannames helder voor ogen hebt:

 

  • Welke omzetontwikkelingen verwacht u? Gaat de omzet snel dalen, hoe lang duurt de dip en hoe snel komt de omzet weer terug en tot welk niveau?
  • Wat doet de huidige situatie met de marges? Komen prijzen onder druk te staan?
  • Welke kosten kunt u besparen, wanneer is die besparing gerealiseerd?
  • Welke regelingen kunt u treffen ten aanzien van betalingen?

 

U ziet al dat deze vragen sterk financieel gedreven zijn. Uiteraard praten we hier over een bedrijfscontext en geld is geen doel op zich, maar wel de brandstof van uw onderneming. Als de brandstof opraakt, kunt u niet meer rijden. Dan staat de boel stil!

Al deze aannames stopt u in een financiële planning. En hierbij gaat u, net als die CEO’s uit van het slechtste scenario.

 

Wellicht vind u dat lastig. Want u bent niet voor niets ondernemer en ziet bijna altijd wel kansen.

 

Ik zou zeggen: doe het maar, ga uit van het slechte scenario, dan kan het altijd meevallen.

 

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen? Neem contact met ons op via 0318-830226 of info@buntgroep.nl.

 

BLOG

image
Problemen in je team? Kijk eens naar je teamomvang
15 / 06 / 2022
Lees meer
image
Drie aandachtspunten om de werknemersparticipatie tot een succes te maken
24 / 05 / 2022
Lees meer