Rendement verhogen door schoonmaken

Nee, dan bedoelen wij niet het schoonmaken van zonnepanelen of de openhaard! Rendement verhogen door schoonmaken heeft alles te maken met uw bedrijfsgebouw, werkomgeving en productieproces.
De manier waarop er naar de klant geluisterd, het werk uitgevoerd en afgewerkt wordt, bepaalt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie. Alles in één keer goed en ook zo efficiënt mogelijk verhoogd de betrouwbaarheid, lage kosten en kwaliteit.

Rendement verhogen door schoonmaken

Eén van de mogelijkheden is het werken met het 5S model. Het 5S model bestaat uit de volgende 5 stappen:

 

 1. Schiften
  Scheid noodzakelijke en overbodige zaken.
 2. Sorteren
  De noodzakelijke zaken op een logische wijze een vaste, herkenbare plaats geven, die bereikbaar en veilig is.
 3. Schoonmaken
  Alles (gereedschappen, machines, werkplekken, bureau's) schoonmaken, inspecteren en eventueel schilderen.
 4. Standaardiseren
  Vastleggen van deze stappen in een standaard protocol/auditlijst voor jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse 5S evaluatie.
 5. Systematiseren
  Systeem aanbrengen voor een dagelijks ritme van de eerste 3 stappen.

 

Het doel van deze eerste stap is ruimte maken. Maak duidelijk zichtbaar wat teveel aanwezig is. Wat is er echt nodig voor de dagelijkse werkzaamheden en wat heb je de komende maand niet nodig? 

Waar kun je dan aan denken?

 • Overbodige of te hoge voorraden.
 • Afval.
 • Oude dossiers.
 • Kapotte hulpmiddelen/gereedschappen.
 • Dubbele gereedschappen, et cetera.

 

Het doel van de tweede stap is wegwerken van inefficiënties. Handelingen moeten snel kunnen worden uitgevoerd, dus zet alles zo neer dat er snel gewerkt kan worden. Het doel is: Alles heeft een plek, zoeken is overbodig en de loopafstanden zijn minimaal. Bijvoorbeeld:

 • Hoe vaker nodig, hoe dichter bij de plek waar gewerkt wordt.
 • Bepaal een plaats, een naam/kleur en een (maximum) hoeveelheid.
 • Geef de plaats een naam/kleur.
 • Breng grenslijnen aan voor alles: gereedschappen, hulpmiddelen, karren, onderdelen, producten, meetrapport, auditlijst, tekening, et cetera.
 • Gereedschap bij voorkeur op een bord, voorzien van kleur met schaduwkleur op het bord, overeenkomstig de kleur van het gebied.

 

Het doel van de derde stap is schoonmaken. Alles (gereedschappen, machines, werkplekken, bureaus) schoonmaken, inspecteren en eventueel schilderen.

 • Ontdoe alles wat een plek gekregen heeft van stof, oude verflagen, et cetera.
 • Inspecteer machines en gereedschappen op lekkages, openliggende leidingen, andere onveilige situaties.
 • Indien gewenst, zorg voor een nieuwe verflaag volgens het gestandaardiseerde kleurenschema.
 • Bedenk middelen om afval te voorkomen of afval op te vangen.

 

Het doel van de vierde stap is de werkzaamheden te standaardiseren zodat door herhaling de foutkans zo klein mogelijk is.

Dit gaat door het vastleggen van deze stappen in een standaard protocol/auditlijst voor jaarlijkse, maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse 5S evaluatie en acties. Het doel is zelfdiscipline creëren.

Dat is zuiver een taak van het management door:

 • Het bedenken van standaarden.
 • Het bedenken van manieren om de 5S status te evalueren (PDCA toepassen).

 

Het doel van de vijfde stap is systeem aanbrengen voor een dagelijks ritme van de eeste drie stappen (schiften, sorteren, schoonmaken). Organiseer regelmatig roulerende audits en publiceer de resultaten op een aansprekende manier.

 

Redenen

 

 • Het gaat niet vanzelf achteruit als er geen aandacht aan besteed wordt.
 • Eenmalige actie is niet moeilijk; het gaat om standhouden.
 • Medewerkers krijgen door te systematiseren oog voor verspillingen.

Let op!

Medewerkers mogen ZELF beslissen bij de eerste 3 stappen, maar bij stap 4 en 5 heeft het management invloed en mag het eisen stellen.
Wij zijn geen schoonmaakbedrijf, maar bij het organiseren van deze schoonmaak als onderdeel van het 5S systeem helpen wij u graag verder.

 

BLOG

image
Zoek de 8 verspillingen in jouw organisatie
07 / 09 / 2021
Lees meer
image
Waarom de koude kant ook een frisse wind kan zijn | Serie 'De parel binnen het bedrijfsleven'
04 / 08 / 2021
Lees meer