Na Prinsjesdag 2023: 5 praktische tips voor eigenaren van familiebedrijven!

Ieder jaar wordt er door eigenaren van familiebedrijven angstvallig gekeken naar de plannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Wij krijgen dan ook vaak vragen vanuit ondernemers wat ze ‘nu’ moeten regelen om een succesvolle bedrijfsopvolging mogelijk te houden.

Na Prinsjesdag 2023: 5 praktische tips voor eigenaren van familiebedrijven!

In deze blog bieden we je inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen voor familiebedrijven in Nederland inclusief 5 concrete tips om het succes van jullie familiebedrijf vast te houden naar aanleiding van Prinsjesdag.

 

1. Let op welke verwachtingen je creëert

Een beetje flauw, maar de eerste tip geldt eigenlijk altijd en voor iedere opvolging: ga het gesprek aan met je kinderen/volgende generatie over de opvolging van jullie familiebedrijf.
Waar liggen de wensen van de kinderen en komen deze overeen met de gedachten van jullie als ouders? Pas dan weet je echt welke ontwikkelingen relevant zijn voor jullie familiebedrijf en welke acties je moet zetten om een succesvolle overdracht te regelen. Een veel voorkomende valkuil is dat je, zonder in gesprek te gaan met de kinderen, allerlei wijzigingen gaat doorvoeren in en rondom het familiebedrijf, waarop dit mogelijk als een misplaatste uitnodiging of zelfs onthouding van een opvolging kan worden opgevat door de kinderen.

 

2. Neem kennis van de BOR wijzigingen

Je familiebedrijf schenken aan de nieuwe generatie, een ideale oplossing!? Lees eerst onze eerdere blog om te kunnen toetsen of dit iets voor jullie zou kunnen zijn. Als het (familie)bedrijfsvermogen wordt overgedragen door schenking of vererving, leid dat tot het heffen van schenk- of erfbelasting. Om heffing te voorkomen en de kans op continuïteit van je familiebedrijf te vergroten, kan er (nog steeds) gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Door toepassing van de BOR is geen of minder erf- of schenkbelasting verschuldigd. Tijdens Prinsjesdag zijn de volgende wijzigingen aangekondigd:

 • De BOR stelt nu 100% van de waarde van het familiebedrijf bij voortzetting vrij tot een bedrag van EUR 1,2 miljoen (per familiebedrijf). Als de waarde van jullie familiebedrijf hoger ligt, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Vanaf 2025 wordt 100% van de waarde van jullie familiebedrijf tot een bedrag van EUR 1,5 miljoen vrijgesteld. Voor het meerdere geldt nog maar een vrijstelling van 70%.
 • Als vereiste voor de toepassing van de BOR, is er voorgesteld vanaf 1 januari 2025 een minimumleeftijd in te voeren voor de opvolgers van het familiebedrijf. Als de opvolgers minimaal 21 jaar zijn, kan de BOR worden toegepast. De minimumleeftijd geldt alleen bij de toepassing van de BOR bij leven en niet na overlijden.
 • Een positieve ontwikkeling is er aangekondigd dat mogelijk de bezits- en de voortzettingseis van de BOR zal worden versoepeld. In het volgende Belastingplan zal hierover meer bekend worden gemaakt.

 

De concrete tip in deze is dan ook om jullie wensen en situatie in kaart te brengen en zorgvuldig de afweging te maken of en wanneer jullie de BOR willen toepassen. Uitstellen van de beslissing kan in situaties voor hoog gewaardeerde familiebedrijven financieel nadelig uitpakken.

 

3. Bereid de overdracht van het vastgoed voor

De laatste ontwikkelingen tonen aan dat het aan te raden valt zorgvuldig te onderzoeken of het familiaire vastgoed wel klaar is om overgedragen te worden.

 • Als laatste maar niet de minste wijziging vanuit de BOR: verhuurd vastgoed aan derden wordt in de BOR standaard aangemerkt als beleggingsvermogen en niet als bedrijfsvermogen. Dit kan ertoe leiden dat vanaf 1 januari 2024 bepaald vastgoed niet meer via de BOR kan worden overgedragen aan de opvolgers.


Los van de toepassing van de BOR, is er in 2023 een wetsvoorstel geweest welke jullie familiebedrijf kan laten kwalificeren als een onroerende zaak rechtspersoon. Dit met overdrachtsbelasting tot gevolg bij de overdracht van de aandelen in deze vennootschap.

 

Laat ons als deskundige kritisch meekijken of het vastgoed nu optimaal is gestructureerd en gefinancierd in jullie familiebedrijf.

 

4. Stel je familievermogen veilig

Het blijft voor eigenaren van familiebedrijven belangrijk goed zorg te dragen voor de oude dag voorzieningen. Voordat je dit kunt doen, moet je eerst je wensen en doelen als (oud)ondernemer scherp stellen. Kan ik mijn kinderen een schenking doen? Wil ik mijn zakelijk vermogen herbeleggen? En wat is hierin het meest verstandig? Een aantal recente ontwikkeling kunnen een impact hebben op deze keuzes:

 • De vermogensbelasting in box 3 wordt aangepast om beter aan te sluiten bij de werkelijke inkomsten uit sparen en beleggen. Het is dus van belang om te onderzoeken of sparen en beleggen in de privésferen even verstandig is dan voorheen.
 • De jubelton (oftewel de schenkvrijstelling eigenwoning ) wordt na de forse verlaging in 2023 naar EUR 27.231,-, afgeschaft per 1 januari 2024. Als je je kinderen hierin nog wilt voorzien, dient dit dus dit jaar geregeld te zijn.
 • Het tarief voor dividendbelasting bedraagt momenteel 26,9%. Per 1 januari 2024 wijzigt dit naar 24,5% voor de eerste EUR 67 duizend en over het meerdere wordt 31% geheven.

 

5. Overweeg kritisch of geldleningen verstrekt door het familiebedrijf niet leiden tot onnodig hoge belastingheffingen

Al eerder is de wet ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ingevoerd. Deze wet merkt per 31 december 2023 “excessieve” schulden van de eigenaar bij de eigen vennootschap aan als fictief inkomen in box 2, waarop dus in 2023 een belasting wordt geheven van 26,9%. Een schuld wordt als “excessief” aangemerkt als deze groter is dan EUR 700 duizend. Eigenwoningschulden zijn (nog) uitgezonderd.

 

Om afsluitend terug te komen op de vraag: ‘wat moeten we ‘nu’ regelen voor een succesvolle overdracht?’

 1. Breng de (persoonlijke) wensen van de ouders en kinderen in kaart;
 2. Laat deze wensen toetsen op haalbaarheid door ons als familiebedrijven adviseur;
 3. Maak een overdrachtsplan(ning);
 4. Start met het borgen van deze wensen in een passende juridische- en fiscale structuur.

Op naar een succesvolle overdracht! Wil je doorpraten wat voor effecten de huidige ontwikkelingen hebben op jullie wensen als familie en familiebedrijf? Jullie zijn van harte welkom voor een bak koffie (of thee) bij ons in Ede.

 

drs. Danny Heeren RA RV, business consultant

BLOG

image
3 Succesfactoren voor effectieve samenwerking in familiebedrijven
12 / 06 / 2024
Lees meer
image
Overdragers of opvolgers in het familiebedrijf: trap er niet in!
28 / 05 / 2024
Lees meer