Heibel aan de keukentafel: navigeer naar vrede met 3 tips

Je kent het wel: zit je ’s avonds aan de keukentafel met je zoon. Jij wilt dat hij ‘s ochtends samen met jou als eerste aanwezig is op de zaak. Maar hij vindt dat onzin en wil eerst een uur gaan fitnessen. Je voelt je boos worden bij de gedachte alleen al: gaan sporten terwijl de anderen op de zaak bezig zijn. Je oudste dochter komt binnenlopen en doet ook nog een duit in het zakje. En je vrouw probeert alles weer te sussen. In deze blog delen we drie praktische tips om heibel aan de keukentafel te voorkomen en een harmonieuze samenwerking in je familiebedrijf te bevorderen.

Heibel aan de keukentafel: navigeer naar vrede met 3 tips

Wees een OEN en voorkom mediation

Familiebedrijven zijn vaak een bron van trots, traditie en jarenlange continuïteit. Echter: ze kunnen ook écht zorgen voor heibel aan de keukentafel. Conflicten binnen familiebedrijven kunnen schadelijk zijn. Niet alleen voor de relaties binnen de familie, maar ook voor het bedrijf zelf!

 

Wat als ik je vertel dat je mediation (bemiddeling tussen 2 conflicterende partijen) kunt voorkomen door Open, Eerlijke en Nieuwsgierige communicatie te ontwikkelen? Wees dus een OEN.

 

En dat is meer dan alleen praten. Het gaat om actief luisteren, moeite doen om de ander te willen begrijpen, begrip opbouwen, respect tonen en transparant zijn. In een familiebedrijf betekent dit dat er bewust ruimte moet worden gemaakt voor deze gesprekken. Gesprekken waarin familieleden hun gedachten, zorgen en verwachtingen kunnen delen. Zonder de angst voor veroordeling. Waarin moeite wordt gedaan om de ander te begrijpen. En om ook uit het raam van de ander te willen kijken, zijn perspectief te willen zien en begrijpen.

 

Uitdagingen in familiebedrijven

Laten we eerst enkele veelvoorkomende uitdagingen verkennen waarmee familiebedrijven worden geconfronteerd:

 1. Machtstrijd en ego's
  In familiebedrijven kunnen conflicten ontstaan ​​door competitie en machtsspelletjes tussen familieleden. Vooral wanneer ze op verschillende manieren bij het bedrijf betrokken zijn.
 2. Onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden
  Het is vaak moeilijk om duidelijke lijnen te trekken tussen familiaire- en zakelijke rollen, wat tot verwarring en conflicten kan leiden. Ook het afstemmen wie waarvoor verantwoordelijk is, gebeurt vaak onvoldoende.
 3. Opvolgingsproblemen
  Het kiezen van een opvolger voor het bedrijf kan tot spanning leiden. Vooral als niet alle familieleden het eens zijn over wie het meest geschikt is.
 4. Communicatieproblemen
  Gebrek aan effectieve communicatie kan tot misverstanden leiden, wat de relaties en besluitvorming binnen het bedrijf kan schaden.

 

Nu we deze uitdagingen weten, hierbij 3 praktische tips om deze problemen aan te pakken en naar open, eerlijke en nieuwsgierige –belangstellende- communicatie te komen.

 

Tip 1: Stel duidelijke doelen en verwachtingen

Het begint met het stellen van duidelijke doelen en verwachtingen. WAT? Deze moeten zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak worden geformuleerd. Dit betekent dat alle werkzame familieleden betrokken zijn bij het definiëren van de visie en missie van het bedrijf, evenals hun individuele rollen en verantwoordelijkheden.

 

Voorbeeld: stel je voor dat je een familiebedrijf hebt dat zich bezighoudt met landbouw. Door duidelijke doelen te stellen, zoals het vergroten van de winst en het bevorderen van duurzaamheid, kun je de familieleden samenbrengen en een gezamenlijke visie creëren. Dit helpt bij het voorkomen van conflicten die ontstaan ​​wanneer sommigen zich meer richten op winst en anderen op milieubehoud.

 

Tip 2: Bevorder open communicatie

Een van de grootste obstakels voor open en eerlijke communicatie is gebrek aan communicatie zelf. Daarom is het van groot belang om aan effectieve communicatielijnen te werken binnen het familiebedrijf. Dit betekent met enige regelmaat overleg, zowel formeel als informeel, waar iedereen zijn of haar gedachten kan delen. Je kunt hierbij ook denken aan familieraad en het samen opstellen van een familiestatuut.

 

Voorbeeld: overweeg het instellen van een familiemeeting eens in de drie maanden waarin ieder familielid vrijuit kan spreken. Deze meetings kunnen helpen om problemen te tackelen voordat ze escaleren. Daarnaast bieden ze ook ruimte voor het bespreken van nieuwe ideeën en kansen.

 

Tip 3: Leer conflicten effectief op te lossen

Conflicten zijn onvermijdelijk, zelfs in de meest hechte familiebedrijven. Het verschil zit hem in hoe je met deze conflicten omgaat. Het vermogen om conflicten op een constructieve manier op te lossen, is nodig voor het behoud van gezonde familierelaties en een bloeiend bedrijf.

 

Voorbeeld: als er een geschil ontstaat over een belangrijke zakelijke beslissing, overweeg dan het betrekken van een neutrale derde partij, zoals een zakelijke adviseur of een coach, om te helpen bij het vinden van een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Dit kan voorkomen dat conflicten diepgaander worden en onomkeerbaar schade toebrengen.

 

Van papier naar praktijk

Het vermijden van mediation en het bevorderen van open en eerlijke communicatie binnen je familiebedrijf is geen gemakkelijke taak, maar is zeker de moeite waard. Door duidelijke doelen en verwachtingen op te stellen, aan open communicatielijnen te werken en effectief om te gaan met conflicten, kun je heibel aan de keukentafel voorkomen en de harmonie binnen je familiebedrijf versterken.

 

Laat deze tips niet op papier blijven staan, maar breng ze in de praktijk. Betrek alle betrokkenen en werk samen aan een positieve bedrijfscultuur gebaseerd op openheid en eerlijkheid.

 

We zijn er voor jou om je familiebedrijf sterker te maken. Voor nu en later. Neem gerust contact op als je met ons hierover eens wilt sparren.

 

Annelies Bunt, Trainer en Coach

 

BLOG

image
3 Succesfactoren voor effectieve samenwerking in familiebedrijven
12 / 06 / 2024
Lees meer
image
Overdragers of opvolgers in het familiebedrijf: trap er niet in!
28 / 05 / 2024
Lees meer