Groei door enthousiaste en betrokken werknemers

Enthousiaste en betrokken werknemers zijn van groot belang voor het succes van een organisatie. Volgens een publicatie van Rijnstreek Business kennen de bedrijven met het hoogste percentage betrokken werknemers een gemiddelde winstgroei van twintig proces per jaar, terwijl de bedrijven met de meeste onverschillige werknemers gemiddeld een derde deel van de winst verliezen. Hoe komt het dan dat zo weinig organisaties écht aandacht besteden aan dit wezenlijke onderdeel voor bedrijfsvoering?

Groei door enthousiaste en betrokken werknemers

Op de vraag of de medewerkers enthousiast en betrokken zijn, wordt meestal bevestigend geantwoord. Waarbij, naar aanleiding van het bovengenoemde, de vraag gesteld kan worden: 'Hoe weet je dat zo zeker? Besteedt de organisatie daar dan zoveel aandacht aan'?
Of is hier sprake van een aanname of een gevoel?

 

Wanneer hier een wat onzeker gevoel ontstaat en er niet volmondig kan worden beaamd dat er veel aandacht is voor enthousiaste en betrokken medewerkers, getoetst op feiten, is het goed om voor dit punt de balans eens op te maken om vervolgens na te gaan wat de consequentie van enthousiaste en betrokken medewerkers is voor de organisatiedoelen.

 

Jaja, de balans opmaken betekent toetsen van het beleid, de bedrijfsvoering, de werkvloer en uiteindelijk of mogelijk als eerste, het toetsen van de medewerker: Wat vindt de medewerker er nu van? Gewoon de vraag stellen en de medewerker aan het woord laten.

 

Om dit meer gestalte te geven is het houden van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken een uitstekend hulpmiddel, maar ook het borgen van afspraken en het evalueren ervan middels bijvoorbeeld een voortgangsgesprek. Om het houden van de gesprekken te borgen in het personeelsbeleid is het goed om een planning te hanteren waarin de gesprekken opgenomen zijn en vast te leggen of de afgesproken gesprekken en evaluatiemomenten ook echt plaatsvinden.

 

In de praktijk blijkt dat functioneringsgesprekken en overige genoemde gesprekken voor zowel werkgever als werknemer nogal eens zorgen voor een unheimisch gevoel. 'Wat zal er nu weer op tafel komen'? Wanneer er periodiek gesprekken plaatsvinden zal het nut ervan steeds meer ervaren worden en kan er ook gewerkt worden aan enthousiaste en betrokken medewerkers. Werkgever en werknemer zijn dan immers, bij voldoende vertrouwen en openheid, op de hoogte van wat hem of haar bezighoudt.

 

Het houden van functioneringsgesprekken is zomaar één van de mogelijkheden die de organisatie heeft om hier meer aandacht aan te besteden. Naast de standaard gesprekken zijn er nog veel meer mogelijkheden om enthousiaste en betrokken medewerkers binnen de organisatie te krijgen en te houden.

 

Immers de verhouding met de medewerkers en de aandacht voor de medewerkers heeft een grote invloed op de groei van de organisatie.

 

Wanneer u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft of gecoacht wilt worden, dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

BLOG

image
Zoek de 8 verspillingen in jouw organisatie
07 / 09 / 2021
Lees meer
image
Waarom de koude kant ook een frisse wind kan zijn | Serie 'De parel binnen het bedrijfsleven'
04 / 08 / 2021
Lees meer