Bent u ondernemer? (4/4)

En ja... u bent ondernemer, zoals beschreven staat in het vorige blog. Zo worstelt u mogelijk ook met hoofdzaak en bijzaak. Dat is logisch, want het één kan niet zonder het ander. Hoofdzaak en bijzaak zijn niet altijd even scherp te onderscheiden. Onderstaand treft u een aantal zaken aan waar menig ondernemer mee bezet is.

Bent u ondernemer? (4/4)

Strategie

Het duidelijk hebben van de missie, visie en strategie is niet alleen voor grote ondernemingen. Een heldere strategie met bedrijfsdoelen die jaarlijks worden afgestemd, kan het u enorm makkelijk maken bij het nemen van beslissingen en bij het maken van keuzes. Geen dikke boeken schrijven, maar gebruik hiervoor een gangbaar model zoals bijvoorbeeld het Business model Canvas.

 

Inzicht

Dat het voeren van een administratie werk voor boekhouders of administrateurs is, is een correcte gedachte, maar zorg er in ieder geval voor dat uw kennis van de financiële gang van zaken up-to-date is. Dit kunt u realiseren door bijvoorbeeld gebruik te maken van een dashboard. Dit is een duidelijk overzicht met de door u gewenste gegevens overzichtelijk in beeld. Inzicht en duidelijkheid zorgen ervoor dat u snel en praktisch kunt sturen en tijdig beslissingen kunt nemen.

 

Liquiditeit

Hoe wordt uw ego gestreeld als u een grote order wordt gegund? Bijvoorbeeld een order die net zo groot is als uw huidige jaaromzet. Is dit een gunning of is het een begin van uw faillissement? Hoe kunt u dit vroegtijdig inschatten? Dat kan door te werken met een begroting die gekoppeld is aan een liquiditeitsprognose.

Naast financieringsvraagstukken is het ook van belang om de zakelijke geldstromen en de privé-geldstromen duidelijk gescheiden te houden. Maak maandelijks een bedrag over als loon en gebruik de zakelijke rekening niet voor overige privé-uitgaven.

 

Planning eigen werkzaamheden

Hanteer een duidelijke planning van uw werkzaamheden zodat uw omgeving en uw belanghebbenden weten waar ze aan toe zijn en wat ze van u kunnen verwachten. Maak een duidelijke activiteitenlijst met actiepunten die van u gevraagd of verlangd worden. Maak hiervan ook een reële tijdsinschatting. Het is niet realistisch om het totaal aantal beschikbare uren per dag in te plannen, maar plan bijvoorbeeld 60% van uw tijd en reserveer het overige voor onvoorziene werkzaamheden die op u afkomen.

 

Social media

Afhankelijk van uw dienst, product en/of doelgroep moet u een keuze maken of u gebruik zou moeten maken van social media en zo ja, van welke. Daarnaast moet u ook goed nadenken over welke boodschap u over wilt brengen.

 

Hootsuite

Met de handige plannertool van bijvoorbeeld Hootsuite kunt u tweets, facebookberichten of berichten op LinkedIn, vooruit plannen. Zo kunt u, ook op momenten dat u zelf niet ingelogd bent, op van tevoren bepaalde momenten berichten versturen en blijft u in het vizier van uw volgers. Dit is met name handig op tijdstippen waarop uw doelgroep het meest actief is op de gebruikte social media.

 

Elevator pitch

Een elevator pitch is een gesprek van maximaal één minuut, waarin u vertelt wat u zakelijk gezien te bieden hebt. Het doel hiervan is te kijken of u en uw gesprekspartner iets voor elkaar kunnen betekenen. Zie het dus als een soort reclamepraatje. Het voeren van een elevator pitch kan best lastig zijn, want wat vertelt u wel en wat juist niet? Een minuut is immers sneller voorbij dan u denkt.

Om hier vaardig in te worden en een goede eerste indruk te maken, is het verstandig om de presentatie een paar keer te oefenen voor de spiegel. Oefening baart immers kunst! Op die manier zit de pitch straks beter in uw hoofd en kunt u het verhaal op ieder moment vertellen. Zorg er in ieder geval voor dat de pitch een duidelijke boodschap bevat. Begin het praatje dus bij voorkeur niet met: ''Ik ben een...'', maar met: ''Ik doe of help ... te bereiken''. Hierdoor wordt u niet direct in een hokje geplaatst, maar heeft u sneller een open gesprek.

Voor meer praktische informatie over bijvoorbeeld fiscale aangiften, planning en control, debiteurenbeheer, marketingvraagstukken, het opzetten en bijhouden van uw administratie etc., verwijzen wij u gaag naar onze training Praktisch Ondernemen.

BLOG

image
Zoek de 8 verspillingen in jouw organisatie
07 / 09 / 2021
Lees meer
image
Waarom de koude kant ook een frisse wind kan zijn | Serie 'De parel binnen het bedrijfsleven'
04 / 08 / 2021
Lees meer