Psychosociale begeleiding

In de psychosociale begeleiding richten we ons op knelpunten en/of vragen die u ervaart in uw dagelijks leven. Onze begeleiding is erop gericht om samen met u te werken aan de oplossing van uw psychosociale probleem of het leren aanvaarden en/of omgaan met de situatie.

Psychosociale problemen

Enkele voorbeelden van psychosociale problemen die kunnen ontstaan zijn:

  • werk-gerelateerde problemen (burn-out);
  • communicatieproblemen;
  • weinig zelfvertrouwen;
  • stress;
  • slapeloosheid;
  • piekeren;
  • conflicten; 
  • depressieve of sombere gevoelens;
  • sociale angst.

Aanpak en resultaten

Het eerste intakegesprek duurt ongeveer anderhalf uur. In dit gesprek staan we stil bij hoe de situatie zich heeft ontwikkeld, hoe u de situatie nu ervaart en wat u graag zou willen bereiken. De meeste informatie kunnen we uit uw verhaal halen. Voor ontbrekende informatie of verduidelijking stellen we daarna nog enkele vragen, zodat we vervolgens uw situatie zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen. Naar aanleiding van het intakegesprek krijgt u het intakeverslag en een trajectvoorstel van de begeleiding die wij u kunnen bieden.In de meeste gevallen is het mogelijk om met elkaar doelen op te stellen waar we gezamenlijk naartoe kunnen werken. De intensiteit en de duur van de gesprekken hangt af van de ernst van het probleem. In de eerste maand wordt vaak wekelijks of één keer per twee weken een afspraak gemaakt, daarna bekijken we samen hoe intensief we doorwerken. De gesprekken kunnen op ons kantoor, bij u thuis of op uw werkplek plaatsvinden.


Investering

De psychosociale begeleiding wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De investering van een traject wordt of door de werkgever vergoed of door uzelf betaald.


Meer informatie?

Laat ons contact met u opnemen.


Bel mij terug Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies