Bestuur(her)inrichting/ structurering

We maken organisatiestructuren voor organisaties (of passen deze structuren aan) op basis van good governance. Dit betekent dat we processen, gewoonten, beleid, wetten en regels opstellen die leidend zijn voor de wijze waarop mensen een organisatie sturen, besturen, beheren en controleren.

Verhouding bestuur en toezichthouder

In de Nederlandse bestuurlijke structuur vraagt good governance erom dat zowel de raad van bestuur als het toezichthoudende orgaan goed functioneert en dat de relatie complementair en constructief is. Het is daarom belangrijk om het interne functioneren en de verhouding tussen bestuur en toezichthouder regelmatig te evalueren. Als externe en onafhankelijke partij evalueert Bunt Groep het functioneren en de verhoudingen door de vragen te stellen die gesteld moeten worden en door feedback te geven op de gang van zaken.


Aanpak en resultaten

Om te beginnen onderzoekt Bunt Groep via de zogenaamde governancescan of het opgestelde governancebeleid in de praktijk ook wordt gevolgd. Hiervoor bekijken we alle relevante documenten en tijdens een gesprek met het bestuur en het toezichthoudend orgaan wordt ook de dagelijkse praktijk geanalyseerd. Op basis van deze analyses doen we verbetervoorstellen. Ook informeren we alle betrokkenen via één of meer workshops.

Mochten er daarna vacatures ontstaan, dan helpen we bij de invulling hiervan. Naast het maken van een onderscheidend profiel ondersteunen we organisaties bij de werving en selectie van toezichthouders/commissarissen.

Ook begeleiden we desgevraagd de raad van commissarissen/toezichthouders, door de vereiste competenties in beeld te brengen en eventuele samenwerkingsproblemen tegen het licht te houden. Hierbij geven we praktische adviezen die direct uitvoerbaar zijn en het functioneren zienderogen verbeteren. Vervolgens monitoren we het verloop en verstrekken we van tijd tot tijd adviezen. Deze begeleiding kan desgevraagd ook op individueel niveau plaatsvinden.

Voor het functioneren van bestuursorganen is het ook belangrijk om te weten hoe externe en interne stakeholders het functioneren van de raad van commissarissen/toezichthouders ervaren. Middels bepaalde instrumenten achterhalen we hoe het functioneren wordt ervaren en geven we relevante aanbevelingen.


Meer informatie?

Laat ons contact met u opnemen. 


Bel mij terug Beantwoord mijn vraag via e-mail
Deel dit advies